Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Štiavnické vrchy » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Štiavnické vrchy

Autobusová zastávka v Štiavnické vrchy

V Štiavnické vrchy sa nachádza 368 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Štiavnické vrchy:, 1 z 7

Počúvadlo, tábor, Banská Štiavnica, SAD, Banská Štiavnica, Úrad práce, Banská Štiavnica, Úrad práce, Banská Štiavnica, Banky, Vindišlajtňa, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie, Banská Štiavnica, Banky, u Böhmov, Banská Štiavnica, Rozgrund jazero, Banská Štiavnica, OSC, Banská Štiavnica, Banské múzeum, Banská Štiavnica, Piarska brána, Hodruša-Hámre, píla, Banská Štiavnica, Nový zámok, Banská Štiavnica, MÚ, Počúvadlo, Krížna, Banská Štiavnica, sídl. Drieňová, Banská Štiavnica, Štefultov, Jednota, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Banská Štiavnica, Štefultov, pošta, Banská Štiavnica, Štefultov, Medika, Banská Štiavnica, Drieňová, Banská Štiavnica, Okrúhla, Banská Štiavnica, Štefultov, hor. mlyn, Banský Studenec, Arborétum, Počúvadlo, jazero, Banská Štiavnica, Červená studňa, Banská Štiavnica, žel. st., Šašovské Podhradie, obec, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Žiar n.Hronom, Šášovské Podhr.,píla, Slnečná Stráň, Banská Štiavnica, OPP, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, Lesnícka škola, Banská Štiavnica, Štefultov, Fleutner, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Banská Štiavnica, križovatka, Nová Baňa, Dolné lúky, Šašovské Podhradie, horáreň, Banská Štiavnica, štadión, Banská Štiavnica, Technická univerzita, Nová Baňa, Dolné lúky, Banská Štiavnica, Poľovnícka, Nová Dedina, Opatová, Banská Štiavnica, Povrazník, Banská Štiavnica, Povrazník, Banská Štiavnica, Akusit, Okresná správa ciest, Banská Štiavnica, Jergy štôlňa, Banská Štiavnica, hájik, Banská Štiavnica, Svetro, Hodruša-Hámre, kult. dom, Hodruša-Hámre, u Honvédov, Banská Štiavnica, Svetro, Hodruša-Hámre, Rudné bane, Ladomeská Vieska, sídlisko, Hodruša-Hámre, mäsna

Autobusová zastávka, Štiavnické vrchy:, 2 z 7

Hodruša-Hámre, horný závod, Hodruša-Hámre, nám., Hodruša-Hámre, MŠ, Nová Baňa, žel. st., Banská Štiavnica, SAD, Banská Štiavnica, pod Kalváriou (VÚLH), Ladomerská Vieska, stred, SAD, Hontianske Nemce, Rakovec, Hodruša-Hámre, obuv, Hont. Nemce, Majer rázc., Hont. Nemce, Majer rázc., Hontianske Nemce, Rakovec, Hodruša-Hámre, Kyslá, Banská Štiavnica, Mierová, SAD, Hodruša-Hámre, Sandrik, Autobusová zastávka Devičany, Banská Štiavnica, Sitnianska, Čekančok, Autobusová zastávka Devičany, Hodruša-Hámre, OPP, Hodruša-Hámre, Kopanice, domky, Nová Baňa, Potraviny Maruška, Hodruša-Hámre, Kopanice, rybník, Nová Baňa, ÚNZ, Banská Štiavnica, Šobov lom, Banská Štiavnica, OPP, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Hodruša-Hámre, kaplnka, Hont. Nemce, Tepličky obal., Tekovská Breznica, škola, Hodruša-Hámre, Kopanice, Tekovská Breznica, križ., Hontianske Nemce, ZŠ, Banská Štiavnica, Špitálka, Tekovská Breznica, závoz, Trnavá Hora, obec, Železničná stanica, Tekovská Breznica, OcÚ, Žiar n.Hronom, nadjazd, Hontianske Nemce, Podvršok, Banská Štiavnica, Pracháreň, Hodruša-Hámre, Kopanice, Petrovka, Hont. Nemce, Selá, Veľké Kozmálovce, hor. koniec, Trnavá Hora, rázc., Rudno nad Hronom, starý most, Okresná správa ciest, Hontianske Nemce,Majer salaš, Rudno nad Hronom, horný koniec, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Rudno nad Hronom, Šimkovič, autobusová zastávka, Kráľovce-Krnišov, Tlmače, Priemstav, Hronská Breznica, pri nadjazde, Štiavnické Bane, Galizon, Hronská Dúbrava, garáž ŠL, autobusová zastávka, Stará Kremnička, dolný koniec

Autobusová zastávka, Štiavnické vrchy:, 3 z 7

Hronská Dúbrava, Púšnik, Banský Studenec, horáreň, Hronská Dúbrava, pri žel.st., Tlmače, MsKS, Hronská Breznica, Žiar n.Hronom, nadjazd, Nová Dedina, Opatová, Štiavnické Bane, Rybníky, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Veľké Kozmálovce, dol. koniec, Hronská Breznica, otoč., Rudno nad Hronom, OcÚ, Hronská Breznica, podchod, Rybník, Krivín, Sklené Teplice, rekreácia, Štiavnické Bane, ihrisko, Banský Studenec, OcÚ, Sklené Teplice, most, Malé Kozmálovce,Jednota, Nová Baňa, Kveta, Sklené Teplice, most, Nová Baňa, Kveta, autobusová zastávka, Hontianske Nemce, kult. dom, Drážovce, Hontianske Nemce, kult. dom, Drážovce, Pivarč, Banský Studenec, mlyn, Hronská Breznica, podchod, Sklené Teplice, kúpele, Rybník, Krivín, Štiavnické Bane, OcÚ, Sklené Teplice, kúpele, Hronský Beňadik,Psiare,OcÚ, Tlmače,Lipník, Tlmače,Tekovská ul., Banská Belá, huta, Svätý Anton, Gaštanová ul., Banská Belá, sídl., Banská Belá, Dinaska, Dubové, Dubové, horný koniec, Svätý Anton, OcÚ, Banská Belá, žel. zast., Banská Belá, Dinaska, Svätý Anton, ZŠ, Banská Belá, huta, Banská Belá, hájovňa, Banská Belá, hájovňa, Banská Belá, sídl., Svätý Anton, u Zacharov, Svätý Anton, ZŠ, Banská Belá, žel. zast., Svätý Anton, Stará Huta, Podhorie, Svätý Anton, Feslerov dom, Banská Belá, nám., Nový Tekov, OcÚ, Nový Tekov, OcÚ, Rybník, Krivín

Autobusová zastávka, Štiavnické vrchy:, 4 z 7

Nový Tekov, kult. dom, Sebechleby, ZŠ, Banská Belá, nám., Kozárovce, rázc. žel. st., Banská Belá, tehelňa, Rybník, OcÚ, Kozárovce, píla, Kozárovce, rázc. žel. st., Starý Tekov, horný most, Baďan, Klastava, OcÚ, Kozárovce, žel.st., Kozárovce, nám., Kozárovce, žel.st., Orovnica, polesie, Orovnica, polesie, Orovnica, Nezábudka, Ostrá Lúka, Orovnica, Nezábudka, Kozárovce, Pitelová, rázc., Pitelová, Fridrich, Žibritov, zvonica, Počúvadlo, obec, Pukanec, námestie, Orovnica, žel. st., Sebechleby, Jednota, Prenčov,Jednota, Repište, Pionier, Bzenica, lom Sokolec, Prenčov, ZŠ, Sklené Teplice, Láne, Drženice,obec, Bzenica, Dolné stupy, Orovnica, námestie, Bzenica, Záhorčie, Prenčov, RD, Orovnica, žel. st., Kozelník, čerp. st., Žibritov, obchod, Ladzany, Jednota, Čajkov, Kozelník, Repište, OcÚ, Kozelník, Uhliská, obec, Devičie, Ladzany, most, Devičie, Babiná, obchvat, Uhliská, kostol, Bacúrov, Bacúrov, rázcestie, Devičie, obec, Močiar, Vysoká, ŠM, Dekýš, Ilija, u Maďarov, Dekýš, Štampoch, Brehy, Smelý, Brehy

Autobusová zastávka, Štiavnické vrchy:, 5 z 7

Brehy, Lašťok, Vyhne, Fínske domky, Vysoká, rázcestie, Brehy, dolina, Vyhne, kúpalisko, Brehy, obchod, Vyhne, OcÚ, Vyhne, Dolinka, Dekýš, Štampoch hájovňa, Brehy, Beluj, Ilija, ZŠ, Brehy, Vyhne, Hodruška, Baďan, u Bradov, Vyhne, Pivovar, Vysoká, Pukanec, ZŠ, Baďan, Pukanec, Rumlovka, Babiná, obec, Banská Štiavnica, Klinger, Žiar nad Hronom, Šašov. Podhradie, Kutinky, Krupina, aut.st., Krupina, sever, Krupina, aut.st., Krupina, sever, Krupina, aut.st., Krupina, rázc., Krupina, aut.st., Krupina, aut.st., Sklené Teplice, rázc., Krupina, Šoltésovej ul., 4, autobusová zastávka, 1, 2, 13, 6, 12, 9, 10, 11, 3, 5, 7, 8, Pukanec, Čierne blato, Banská Štiavnica, Drieňová, Krupina, I. ZŠ, Krupina, Slnečná ulica, Lehôtka pod Brehmi, KZ, Lehôtka pod Brehmi, KZ, autobusová zastávka, Hont. Nemce, Selá, Počúvadlo, chaty, Hont. Nemce, Tepličky lom, Kráľovce-Krnišov,Lično, Hronská Breznica, pri nadjazde, Štiavnické Bane, Rychňava rázcestie

Autobusová zastávka, Štiavnické vrchy:, 6 z 7

Banský Studenec, čerp. stanica, Hontianske Nemce, Suchý Potok, Hontianske Nemce, Husín, Vysoká, Kameňolom Gumánia, Banský Studenec, žel. st., Banská Štiavnica, Pracháreň, Sása, kameňolom, Hodruša-Hámre, Kopanice, Prieloh, Ostrá Lúka, Ostrolucká, Žarnovica, Lukavica, nám., Žarnovica, Lukavica, Malé Kozmálovce,majer Korlát, Kozelník, Lukáč, Tekovská Breznica, žel. st., Pukanec, Majere, pri kríži, Pukanec, Majere, Rakšanka, Bzenica, lom Sokolec, Pukanec, Majere, Jednota, Žarnovica, Lukavica, most, Prenčov, Stráne, Krupina, Kopanice škola, Krupina, laz Líška Bebrava, Močiar, Breväcie, Krupina, Červená Hora Výboh, Krupina, Pod hlinou, Krupina, laz Líška rázc., Uhliská, rázc., Krupina, Stará Hora konečná, Krupina, Havran, Krupina, Prašivec, Pukanec, Drahy, Tlmače,SOUS, Krupina, Pod hlinou, Tlmače, ČOV, Krupina, Kopanice Repiský, Tlmače,SOUS, Krupina, Kopanice Brezová, Krupina, Tvoľ, Krupina, Šváb, Krupina, záhrad. osada, Krupina, Červená Hora Filip, Krupina, Stará Hora Selecký, Krupina, Kopanice Kružliak, Krupina, Pod hlinou, Krupina, laz Líška Pijavice, Krupina, Červená Hora Rybár, Krupina, Široké lúky Ďurica, Krupina, Kuštrovka, Babiná, žel. st., Dekýš, rázcestie, Krupina, laz Líška škola, Krupina, SAD, Krupina, laz Belákov, Krupina, Vajsov, Krupina, Široké lúky konečná, Krupina, Kopanice Farárka, Krupina, Gubáň, Krupina, laz Bátory, Babiná, žel. st., Beluj, Široká lúka

Autobusová zastávka, Štiavnické vrchy:, 7 z 7

Krupina, SAD, Krupina, rázc. kameňolom, Krupina, Hanišberg, Babiná, rázcestie, Krupina, laz Líška Gažo, Krupina, Červená Hora rázc., Krupina, Červená Hora Lendvay, Krupina, Kopanice Jombík

Podobné, Štiavnické vrchy:

393x doprava, 368x autobusová zastávka, 17x železničná stanica, 5x autobusová stanica, 3x predaj lístkov
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Štiavnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stiavnicke-vrchy.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.