Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Štiavnické vrchy » turistika » miesto

Miesto, Štiavnické vrchy

Miesto v Štiavnické vrchy

V Štiavnické vrchy sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Štiavnické vrchy:, 1 z 17

Fialkové údolie, Na Šobove, Píla, Hadová, Nový Štefultov, Kaňov vŕšok, Štefultov, Golfusov majer, Vindišlajtňa, Šľamiarka, Za Hronom, Slnečná Stráň, Záhradky, Nad Libavou, V Dolnom Kúte, Jama Leopold, Jalšová, Baňa Mária, Majerčák, Štálik, Zelené, Hluošková Dolina, Opatová, Raková, Na vinskej, Artovské, Kameň, Pivovarská dolina, Srbky, Unverzagtova štôlňa, Osúchove dvory, Kráľova dolina, Windwies, Do stružky, Jama Lill, Banska Hodrusa, Pozmanov Dvor, Valovská, Gruntal, U Andrezalov, Pod chrobačím, Rakovec, Bálik, Dolina, Končatý vrch, Kočnerovci, Tokárovci, Trstinka, Dedisky, Lieštinka, Mihálik, Dolné Jabloňovce, Pri viniciach, Pod vinicami, Mäsiarik, Okrut, Moderštolňa-Domky, Chajboš, Dolné záhrady, Vysoký breh

Miesto, Štiavnické vrchy:, 2 z 17

Konice, Srnosiete, Horná dolina, Kohútí vrch, Kráľovce, Promenády, Za cintorínom, Pri hruške, Vrchné humná, Dolné Devičany, Horné záhrady, Horné selá, Holcer, Selá, Záhumnie, Humna, Pipíška, Dudok, Kremnička, Konopiská, Kaplanské, Nad studničkou, Krčovaniská, Cez dolinku, Záhrady, Rebrinie, Pumpergal, Záhumnie, Meltava, Žengov, Záhumnie, Solisko, Bystré, Búchanka, Nad Lípie, Za luhom, Čierne zeme, Plešky, Záhrady, Rothavky, Za kostolom, Na Štrát, Vindišlajtna, Záhorčie, Na biele dráhy, Breziny, Jutriky, Cigánsky rad, Pivá dolina, Niže Dediny, Selo, Pri Kríži, Nový Dvor, Tajlíky, Rýľovo, Hájišťe, Fanťovská, Kazateľnica, Rýľové, Kamenec

Miesto, Štiavnické vrchy:, 3 z 17

Dvor u Topoľa, Záhumnie, Sadovské, Horné záhumnia, Hodruša, Brevecie, Čistá voda, Deberča, Rakytinka, Lišková, Konopiská vyše mlyna, Kamenné, Záhumnie, Štampoch, Zálipie, Rubáčka, Vyše rybníka, Za Holíkom, Chyžište, Ilijská, Čekančok, Na Púske, Kutinky, Predné rázsochy, Čierne blato, Konopniská, Vinný hrb, Selište, Dolné Lúžno, Vrchhora, Starý háj, Sirákovec, Jabloň, Bukovinky, Lazy, Lúžno, Remarancie, Szabóová skala, Tretí vrch, Nad Stavenou chrasťou, Valova jama, Za humnami, Podbralce, Marcovo, Močiar, Priesilská lúka, Novákovské lúky, Mariková, Studená voda, Senô, Jankovská dolina, Sigiadka, Hlaváčova dolina, Smolinačka, Háj, Konopnice, Horný les, Spariská, Za Slúnom, Hlaváčov rígeľ

Miesto, Štiavnické vrchy:, 4 z 17

Sedelca, Zemianske, Pod hájom, Rybáre, Rovne, Cibrovo, Dolné záhumnie, Brezov vrch, Pod horou, Rakytská dolina, Nad majerom, Nad Hájom, Pod hradom, Ostrý vrch, Chválenô, Močiarce, Háj, Ciborovo, Priesilská dolina, Ladomerské lúky, Tomanov rígeľ, Kolačina, Kremenec, Rybárska úboč, Prostredná hora, Osičinská dolina, Bukovinka, Jahodné, Brezina, Pod vysoký breh, Dolný les, T.B., Nad hájom, Pustý hrad, Vlčie kúty, Veľký Orol, Nove lúky, Vŕšok, Hájik, Drahé, Nad jamami, Pri Chodníku, Tereň, Dielec, Brodný dielec, Mestský kopec, Panská hora, Mariaška, Horné Rozdelie, Ďuran, Muráň, Dolný les, Úvršie, Cerovina, Nad lúkami, Kvasovka, Pri lavičke, Lintich, Na Stráni, Na brehoch

Miesto, Štiavnické vrchy:, 5 z 17

Lipinka, Prieložok, Na vŕšku, Drienov, Oplakanec, Pod Cerja, Nad stráňou, Ozdol, Za hájom, Samovklin, Šipická stráň, Malé rovné, Dolné prielohy, Pod Marcovým, Benedikovské lúky, Lom Šobov, Zuckmantel, Pod orlím, Dolné lúky, Župcovo, Rákytia, Noviny, Dolné Rázdelie, Chyžišťe, Medzi vŕškami, Hil, Pod humná, Nad uličkou, Válovná pažiť, Prostredné hony, Háj, Dubovský rígeľ, Za kostolom, Mojžišov, Krnišovský Mlyn, Mestská lúka, Pod záhradou, Planina, Pri čapáši, Horné panské zeme, Vŕšok, Topolie, Povraznik, Záhumnie, Brodné lúky, Nad liešnou, Majer, Za Rašským vrchom, Za vŕškom, V potokoch, Stará hora, Studenec, Nad bralom, Bienska lúka, Podobné lúky, Nové podhorie, Klčoviska, Kozia stráň, Záhradníčky, Veľké rovné

Miesto, Štiavnické vrchy:, 6 z 17

Obchod, Pri tlmačskej ceste, Niže prieloha, Strmé sady, Dlhé, Brezinky, Včelie, Pod Sitnom, Lišťiak, Zákruta, Nad Žaludným, Driemov kút, Pod žľaby, Galovce, Dudačka, Dolinky, Novákovo, Švecova dolinka, Handrlová, Nehutín, Harmanec, Zalíštie, Železiarské tále, Chovaň, Široké chrastie, Chválenská dolina, Nad Studencom, Rovné, Dúbravy, Verjaše, Havran, Kamenná dolina, Švostov, Kordoš, Planina, Na hájiku, Jalšava, Strmé tále, Na Močidlách, Kosenice, Konopiská, Chotárska lúka, Krnišov, Silný vrch, Suché lúky, Konča lúčiek, Hrubá hora, Pustatina Tepličky, Od Harmanca, Rašský vrch, Salad vrch, Mariačka, Luftovo, Kajchýbeľ, Kremenisko, Humenajka, Dielce, Pavlova dolina, Pod Silným vrchom, Rígeľ

Miesto, Štiavnické vrchy:, 7 z 17

Hať Stráňa, Kamenec, Pustatina Samovklin, Na vrchoch, Pod pivničkami, Žaludné, Kapustniská, Breziny, Roľniská, Medveďová, Nad Brezinami, Tále, Na vrch, Pod zahradami, Skalka, Hrochoť, Podskalka, Rychňava, Husín, Korienky, Za Hronom, Do kúta zeme, Tále, Caniare, Pod Veterníkom, Nad Suchým potokom, Pri Hrone, U chotára, Lőgre, Zvonivý grúň, Finkovo, Horné lúky, Čerešňová dolina, Roveň, Jama, Žrebíky, Kýzová, Križná, Pánske lúky, Pred hájom, Dedová lúka, Čipčí vrch, Korlát, Bukový háj, Lipinka, Zábaštie, Dolné a teplé lúky, Druhá strana, Patočiny, Heliská, Konopnice, Nad sadom, Pánska za Hronom, Pri čifárskej ceste, Na prochotský tál, Pod Vapenným, Andrloch, Bakomi hora, Hliny, Veterník

Miesto, Štiavnické vrchy:, 8 z 17

Horné Klaniny, Medziorlie, Ploština, Pod Brehom, Dolné lúky, Pod Brezovým vrchom, Pastierska, Pálenica, Šalková, Pred Jastrabou, Smolík, Kamenná, Nad Hilom, Horné prielohy, Dolné Klaniny, Kováčova dolina, Richňava, Háj a Bralo, Pri vrbine, Strach, Veľké zeme, Vŕšky, Pod Lipovým vrchom, Veľké zeme, Balážka, Dielničky, Panské, Hrb, Dlhé zeme, Háj, Horné jutrá, Ďurjan, Remiačka, Rosniarky, Panské, Pod Dielcom, Závrch, Pirť, Peciny, Dubovský les, Stožiská, Pri jarku, Žiadov grúň, Demianky, Vaňov sad, Cerja, Ploštát, Gogo, Diely, Dielec, Breziny, Pinkov vrch, Na šafranie, Ležisko, Korlát, Okrúhla, Predné lúky, Hrachovište, Kutina, Pri Píle

Miesto, Štiavnické vrchy:, 9 z 17

Pleška, Liešna, Pod záhradami, Húšťavy, Pažiť, Zemliačka, Breziny, Pažiť, Dolná sihoť, Kompisky, Malý Orol, Mladý Háj, Tŕstie, Banky, Na jamu, Banský vrch, Ostrý vrch, Triedy, Nad Uhrinovým potokom, Úhrady, Drienové lúky, Šafranica, Vtáčnik, Bukovina, Cigánsky Rad, Crmel, Na stráničke, Smolník, Remiatka, Dunajská, Predok, Konopiská, Žiadova dolina, Hliny, Dekýš, Licno, Paulovský jarok, Lúky do doliny, Nad brezinkou, Jaseničky, Dlhé, Háj, Pliešok, Gumanina, Horné Opatovce, Pred Nemeckou dolinou, Jaminy, Liešne, Staré vinice, Urbárske lúky, Velky, Bojov háj, Priemysel banský, Za lúkami, Žliabok, Medzi barinami, Lavrincova dolinka, Za háj, Pred Krčovaninou, Šichty

Miesto, Štiavnické vrchy:, 10 z 17

Pod Andrlochom, Záhrady, Pod Lipovcom, Dolné Tále, Tepličky, Pri kaplnke, Komárov háj, Mestské lúky, Veľké zeme, Pod veľkým vrchom, Jutrá, Bukovina, Čavnička, Lázky, Horné lúky, Stáliky, Teplá, Krivé, Rybníky, U tŕnika, Pod Sopúšikom, Záluhe, Husárová dolina, Rakovčík, Sihoť, Lazy, Nocoviská, Krumpľoviská, Záhumnie, Hračiarka, Repisko, Kohútovo, Malý Kerling, Kojatín, Navorištia, Brennerský rybník, Špičák, Gašparovské, Vrba, Pod Vysokým bokom, Zdola železného mosta, Pri kríži, Prachovňa, Bazík, Bralo, Kojatín, Jamina, Makovište, Havránkovo, Do vápna, Závoz, Zdola šachty, Vysoké boky, Dolná Kostolná, Jama Zipser, Laukovo, Havranková, Laz, Hodrušské rybníky, Kostolná

Miesto, Štiavnické vrchy:, 11 z 17

Hlinište, Hodruška, Voliarska, Bánik nad mlynom, Krajčovská, Salaš, Predolia, Valachov, Prašivá, Makoviste, Nad mlyn, Šponárovská, Baňa, Predné Vrankovo, Kohútov majer, Smrtná dolina, Pod Chlmom, U Cigánov, Morovianka, Pirte, Banište, Dolné lúky, Trajbolec, Na osminkách, Gálikov bán, Plangát, Horná štôlňa Bauch, Chrasť, Hrachovište, Repisko, Podhaj, Šachta Michal, Makovište - Turbína, Vyše Kohútova, Gánky, Hrnčiarovská, Medené, Ihrište, Háj, Danko, Majeriská, Dolná štôlňa Bauch, Vtáčnik, Baňa Zlatý Štôl, Horná Kostolná, Chudý vrch, Za bralom, Trenč, Vlčia hora, Pod háj, Zverinec, Mravište, Na podháj, Vtáčnik, Havraní Kameň, Kozí chrbát, Dlhá zem, Za hlbokým jarkom, Jedľovina, Jalše

Miesto, Štiavnické vrchy:, 12 z 17

Kratiny za humnami, Sudenice, Skalka, Pod železnicou, Staviská, Za jarkom, Zadný háj, Medvedia jama, Bakerlová, Snoža pod horou, Škrekovky, Dubie, Žliabky, Husliavky, Brnžálka, Klinčeky, Horná Vrbina, Do klenky, Do staričia, Sihote, Pod skalou, Nad močidlom, Frankov kopec, Šinglová, Cez chodník, Cez hrby vinice, Podlužnice, Týftol, Kopaniská, Račno, Pri plánke, Lazy, Za hájom, Horné pole, Hrby, Hora, Horné pole, Veľký les, Pri kamenci, Dielec, Psie lúky, Beňov vrch, Cez hrby, Pod starou horou, Pod krížom, Liščí kameň, Horné táliky, Čapaš tabla, Záhumnie, Pri doline, Pastvina, Panská hora, Dolné Bohrovce, Čerep, Vranie diely, Lišči kameň, Dolné lazy, Hôrka, Tenatište, Panské majetky

Miesto, Štiavnické vrchy:, 13 z 17

Kováčová, Hrobľa, Pod vinicami, Váňovo, Solcbonk, Úhrbja, Brezina, Za Kalváriou, Močiar les, Doliny, Horné lazy, Sviňacia studňa, Krnčište, Kvaka, Doliny, Obecná hora, Laurincová, Nad vinicami, Špit, Sedlo, Pod salašom, Močiar, Varta, Bralo, Krejdy, Nad možiarovou dolinou, Na Baníckej ceste, Pri burine, Kalinov, Chrobačie, Brsadiny, Ploština, Pri nemčanskej ceste, Horné Bohrovce, Čeljen, Hríčel, Do doliny, Valhiš, Herecajbet, Chlieviská, Grúne, Kolovratno, Cerovina i Farkaš, Na viničkách, Za Štokovou horou, Horné Jabloňovce, Hrdá stráň, Pri Deberči, Kosatina, Šándorky, Principlac, Ďateliniská, Jamrišková, Viničný vrch, Za záhradami, Termebizel, Hrb, Baranová, Pri košiari, Na Dolníckej ceste

Miesto, Štiavnické vrchy:, 14 z 17

Pri Okrúhlej chrasti, Pri Sviňacej studni, Na jame, Pod veľkou horou, Lazy, Odtok, Diely, Vyšedvora, Drážovská dolina, Ostrý vrch, Pliešky, Pod dubkami, Pod Žengovom, Za cintorínom, Dolné Lúky, Dolné Širiny, Hrbáň, Nad stráňou, Pred Negišom, Na dolné, Pri Krivej hruške, Bukovina, Vinská, Kjepa - Za krížom, Bukovec, Záhrady, Predný háj, Mlynský jarok, Za Cigánmi, Horné lúky, Lujbet, Slovk, Pod Štokovou horou, Do záhrad, Panská hora, Spodné tenatište, Lipovec, Pri nádašskej ceste, Dolné Lúky, Holz, Tipčina, Rafajky, Suché sádky, Bukáňová, Halča, Pri Drážovskom chodníku, Pusta Vinár, Čriepeš les, Háj, Močiar, Na Lehotskej ceste s lúžkom, Paprdová, Mladá hora, Dolné lazy, Veľké prielohy, Čerep majer, Mäkký kameň, Horné lúky, Klakiarova, Dvor močiar

Miesto, Štiavnické vrchy:, 15 z 17

Konopiská, Brezinky, Nad Kaňovci, Bukovinka, Šándorhalma, Pod soliskom, Pod Kramiarom, Strieborná, Zadná chrasť, Pod močiarom, Rovné, Krátka dolinka, Pažite, Brezie, Stopec, Široká, Nad Kučinou, Lazy, Banská dolina, Židove cesty, Vorbelice, Do Lepňov, Pri chmeľnici, Fľaky, Vladárovo, Konerová, Viničná hora, Veselá, Drieňová, Koryto, Barinské pole, Predky, Malé Lípia, Tri kamene, Vystavené, Veľká Vápenná, Lúžok, Za mlynie, Nad skalkou, Gerangíš, Jančička, Beniadov, Vlčia studňa, Pred Klastavou, Za Horným mlynom, Šibeničný vrch, Štok, Stará hora, Pod Široké, Dolné lúky, Ľanovka, Čerešňová, Skala, Žľab, Hušpet, Koryto - kút, Za Kamenným hrbkom, Dolné záhrady, Nemecká dolina, Ravne

Miesto, Štiavnické vrchy:, 16 z 17

Mýtny vrch, Koreňová, Negiš, Ďurianová, Niže Ladzanskej cesty, Za humná, Pod bukovinkou, Chrapová, Nad Svätým potokom, Na selci, Dolné Bystré, Valavská, Termanov, Pastierska lúka, Prievoz, Pod Chrástočkou, Urbanov jarok, Remanencie - Ploština, Hriezlová, U lípia, Osičiny, Veľká chrasť, Kantove sádky s konopiskami, Kozáčky, Hôlová lúka, Na vtáčnik, Kamenný hrbok, Dodatky, Solisko, Medzi dolinky, Hanzelka, Na ložkách, Horné tále, Hričprum, Bariny, Štumple, Nad skalou, Župane, Na vrchu, Agačina nad záhradou, Zvonkrén, Medzi močiarmi, Ceriny, Prielohy, Vrchné tenatište, Medzi cestami, Štoková hora, Sklenárová, Pod Gehrod, Farkaš, Grófova, Pliešky, U Môstka, Lazy, Pri senách, Kopanica, Lipovec, Nad priekopou, Kástorno, Filiarova

Miesto, Štiavnické vrchy:, 17 z 17

Prôsne, Na linaj, Gehrod, Krčovanina, Ovajky, Pustovník, Suchá, Kalútovo, Trnavá dolinka, Hríb, Svätá Anna, Čiernec jarok, Segiňov, Antalov vrch, Ladzanský vrch, Prostredný vrch Homola, Pred Segiňov, Čengery, Suché lúky, Kelegrund, Šafranica, Konopiská, Na dielce, Veinperg, Krompach, Stankov rígeľ, Dubovec, Rošty, Dolina, Humništia, Bohunická strana, Žlebský vrch, Plesný chodník, Rybník, Kratiny dolné, Vtáčnik, Chlieviská, Reichard, Baričky, Hýbel

Podobné, Štiavnické vrchy:

2983x turistika, 1977x miesto, 427x strom, 242x orientačný bod, 111x poľovnícky posed, 96x turistické informácie, 30x chranený strom, 24x prístrešok, altánok, 20x atrakcia, 18x studňa, 11x komín, 8x miesto na piknik, 7x orientačná mapa, 5x štôlňa, 4x ohnisko, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Štiavnické vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://stiavnicke-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.